Platforma cursuri

HUB BUSINESS ANTREPRENOR

dEZVOLTĂ-ȚI COMPETENȚELE ONLINE

O societate incluzivă și coezivă

Promovăm antreprenoriatul social

Obiectivul general al proiectului consta in promovarea antreprenoriatului social si a integrarii vocationale în întreprinderile sociale si economia sociala din Regiunea Centru in scopul facilitarii accesul la ocuparea fortei de munca prin infiintarea a minim 22 intreprinderi sociale pe parcursul a 24 de luni. Va avea loc astfel asigurarea contributiei la promovarea unei societati incluzive si coezive in regiunea tinta prin dezvoltarea si mentinerea întreprinderile sociale in vederea facilitarii integrarii sociale si profesionale a persoanelor nou angajate in structurile nou create, precum si prin oferirea catre beneficiarii proiectului a unui suport integrat cuprinzand servicii de consiliere, formare profesionala, consultanta si asistenta.

0
întreprinderi sociale
0
locuri de muncă

Un exemplu efectiv de Implementare

Implementăm principiile Economiei Sociale

Urmarim diminuarea efectelor incertitudinilor create de o legislatie nationala insufficient dezvoltata in domeniul economiei sociale printr-un exemplu de impementare efectiva a principiilor acesteia asa cum au fost si sunt de multi ani promovate si implementate cu succes la nivelul altor state din UE. In acest sens OG al proiectului vizeaza nu doar crearea locurilor de munca in cadrul intreprinderilor ci si obtinerea consecintelor pozitive, la nivel de comunitate pe care aceasta le creeaza. La nivel practic, proiectul, in parteneriatul sau de ansamblu, va genera minim 22 intreprinderi sociale care vor avea propria identitate si un sediu propriu si vor asigura minim 88 / 110 locuri de munca.

Comunitate

Care este comunitatea sau grupul tintă căruia ii este dedicata afacerea sociala?

Soluții concrete

Ce soluții concrete ofera afacerea sociala comunitatii sau grupului tinta?

Obiective Sociale

Ce obiective sociale (pe termen scurt, mediu şi lung) își propune afacerea?

Suport necesar pentru

Dezvoltarea competențelor

Prin proiect se va asigura suportul necesar pentru dezvoltarea competentelor membrilor in toate domeniile necesare initierii, dar mai ales mentinerii unei activitati independente, inclusiv in marketing si promovare. Toate acestea vor genera efecte pe termen lung avand in vedere ca inca de la inceput se asigura premisele si cadrul necesar functionarii intreprinderilor ceea ce conduce la stabilitatea mijloacelor de sustinere a activititatilor, si mai ales prin actiunile desfasurate de catre acestea, deoarece vom urmari ca cel putin 15% din planurile de afaceri finanate prin intermediul schemei de minimis sa propuna activitati ce vor promova concret sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor si sa propuna masuri ce vor promova concret inovarea sociala si nediscriminarea.

Competențe digitale

Antreprenoriat economie socială

Cursurile Online

Primul pas spre Succes

Excedentele se folosesc în scopuri sociale

Bununuri și servicii Inovatoare

De asemenea, ne dorim ca odata create, intreprinderile sa furnizeze pe piata, bunuri si servicii in varianta antreprenoriala inovatoare, utilizandu-se cu predilectie excedentele in scopuri sociale si pentru autosustinere, conducand la o gestionare responsabila si transparenta, ducand pana la asocieri intre angajati, clienti sau a altor parti interesate.

Implementarea acestui proiect, coroborata cu alte politici la nivel regional, cu investiţiile realizate prin accesarea fondurilor structurale, vor duce la dezvoltarea de noi locuri de munca. Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific al programului si al apelului 4.16: “Consolidarea capacitaii întreprinderilor de economie sociala de a functiona într o maniera autosustenabila deoarece isi propune imbunatatirea practicilor de sprijinire a antreprenoriatului social, prin dezvoltarea unui pachet integrat de servicii adresate celor interesati in dezvoltarea de initiative specifice economiei sociale.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Titlu proiect: “HUB BUSINESS ANTREPRENOR”
Axa prioritară 4: “Incluziunea sociala si combaterea saraciei”
Obiectiv specific: “Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă”

Beneficiar: S.C. Georgia Catering S.R.L. / Contract POCU / 449 / 4 / 16 / 128513
Partener 1: S.C. Euroten Assistance S.R.L. / Contract POCU / 449 / 4 / 16 / 128513
Partener 2: Asociatia Pentru Dezvoltarea si Protectia Regionala / Contract POCU / 449 / 4 / 16 / 128513