Antreprenoriat Economie Socială

Strategia Europa 2020 alocă o mare importanță stimulării inovării în Uniunea Europeană. De ce? Pentru: creșterea oportunităților de locuri de muncă pentru toți, companiile europene să devină mai competitive pe piața globală, rezolvarea provocărilor legate de îmbătrânirea populației, economie mai stabilă și diversificată, dezvoltare durabilă și soluții alternative pentru hrană, poluare etc.

Antreprenoriatul este strâns legat de inovare (sub înțelesul de a reînnoi un sistem, a face modificări), cale nu suficient exersată în multe zone europene, din rațiuni multiple cum ar fi: slabul acces la informare și la resurse, tradiția de dată recentă în practicarea democrației, mentalități refractare față de nou, atitudini discriminative, piețe insuficient liberalizate, corupție, ș.a.m.d. Extinderea liberei inițiative în afaceri se referă din acest punct de vedere la: îmbunătățirea produselor existente pe o piață, a strategiilor de marketing în general, a proceselor și a organizaților ceea ce va duce la o valoare economică adăugată pentru populație, piețe și societate.

Mai cu seamă, sub aspectul instabilității locului de muncă, prin utilizarea tot mai frecventă a contractelor de muncă pe perioadă determinată, cu normă parțială, manifestarea antreprenoriatului la o scară largă devine o necesitate pentru suplimentarea surselor de venit și crearea de noi oportunități profesionale.

Începe cursul chiar acum

FREE

Introducere

Realizarea studiului de fezabilitate

Elaborarea planului de afaceri

Gestionarea Afacerii

Elaborarea proiectului social al afacerii

Gestionarea activității sociale

Promovarea antreprenoriatului social

Reprezentarea organizației în relațiile externe

Bibliografie

Test final