Inspector Resurse Umane

Inspectorul    de  resurse  umane,  prin  poziţia  pe  care  o  deţine  în  cadrul departamentului  de  resurse  umane,  participă  activ  la  gestionarea resurselor umane prin implicarea directă în procesul prin care organizaţia îşi recrutează, angajează, derulează şi încetează raporturile de muncă cu salariaţii.

 • domenii de competenţe specifice:
  • întocmirea şi gestionarea documentelor de evidenţă a personalului;
  • organizarea recrutării şi selecţiei personalului;
  • întocmirea dosarului de pensionare;
  • întocmirea statului de plată pentru personalul încadrat;
  • întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind contribuţiile la bugetul de stat.
 • domenii de competenţe generale la locul de muncă:
  • oferirea informaţiilor privind problemele de personal;
  • planificarea activităţii proprii;
  • administrarea bazei de date de evidenţă a personalului utilizând PC-ul.
 • domenii de competenţe fundamentale:
  • lucrul în echipă;
  • dezvoltarea profesională.

Începe cursul chiar acum

FREE

Standard ocupational

Rolul resurselor umane pentru organizatie

Organizarea unei entitati

Etapele structurii organizatorice

Managementul strategic al necesarului de resurse umane în cadrul unei organizații

RECRUTAREA, SELECTIA, INCADRAREA SI INTEGRAREA ANGAJATILOR

Teste

Course Information

Course Instructor

Euroten Assistance Euroten Assistance Author

Începe cursul chiar acum

FREE

Standard ocupational

Rolul resurselor umane pentru organizatie

Organizarea unei entitati

Etapele structurii organizatorice

Managementul strategic al necesarului de resurse umane în cadrul unei organizații

RECRUTAREA, SELECTIA, INCADRAREA SI INTEGRAREA ANGAJATILOR

Teste