Competențe digitale – TIC

Un sistem electronic de calcul reuneşte din punct de vedere fizic şi functional, două componente de bază:

  • componenta hardware 
  • componenta software 

Componenta hardware reprezintă ansamblul elementelor fizice, care compun calculatorul: circuite electrice, componente electronice, dispozitive mecanice şi alte materiale ce intră în structura fizică a calculatorului.

Componenta software cuprinde totalitatea programelor, reprezentând inteligenţa calculatorului, prin care se asigură funcţionarea şi exploatarea sistemului de calcul. Prin componenta software, utilizatorul transmite calculatorului metodele de gestiune a resurselor, logica prelucrării datelor, precum şi modelele de structurare şi redare sau stocare a acestora.

Începe cursul chiar acum

FREE