Cursuri Online

Dezvoltă-ți competențele pentru dezvoltarea afacerii tale sociale: atât în lumea digitală, cât și în cea în care ai o relație directă cu clienții și furnizorii tăi. Urmează cele două cursuri pe care le ai la dispoziție în cadrul proiectului „HUB BUSINESS ANTREPRENOR”, Axa prioritară 4: “Incluziunea sociala si combaterea saraciei”, Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.