Prezentare proiect

Cod apel: POCU/449/4/16/Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie sociala de a funcţiona într-o manieră auto- sustenabilă    Cod proiect 128513
Titlul proiectuluiHUB BUSINESS ANTREPRENOR
Componenta 1Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale
Axa PrioritarăIncluziunea socială şi combaterea sărăciei
  OperaţiuneaConsolidarea capacităţii întreprinderilor de economie sociala de a funcţiona într-o manieră auto-sustenabilă
  Schema de ajutor de statSchemei de ajutor de minimis Sprijin pentru infiintarea de intreprinderi sociale  in cadrul POCU 2014-2020

Solicitant – GEORGIA CATERING SRL

PARTENER 1 – EUROTEN ASISTANCE SRL

PARTENER 2 – ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE SI PROTECTIA REGIONALA

Se va derula un program de formare antreprenorială specifică în conformitate cu standardele

existente pentru ocupaţiile specifice sectorului economiei sociale şi anume Antreprenor in

economia sociala, si Curs de Competente Digitale (TIC) ;